نظام وظیفه

تاریخ : 26 فروردین 1398, 12:21 نویسنده : admin بازدیدها : 45 نظرات : 0 موضوع : منو
دریافت سنوات :
به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی بهمن سال 1394و ما قبل آن که تاکنون جهت دریافت سنوات ارفاقی نظام وظیفه به دانشگاه مراجعه ننموده اند می رساند برای جلوگیری از اضافه خدمت و لغو مجوز ادامه تحصیل در اسرع وقت به واحد مشمولین آموزشکده ( آقای ترابی ) مراجعه نمایند.


شرایط:دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند لذا در صورت دارا بودن شرایط زیر به صورت مرحله ای می توانند از تر اول سنوات ارفاقی بهره مند شوند.کاردانی پیوسته 12 واحد به شرط اتمام واحدهای نظری . در صورت تحقق این شرط دانشگاه مجاز است مجددا با تکمیل فرم درخواست سنوات ارفاقی مشمول را جهت ترم دوم سنوات ارفاقی به پلیس +10 ارجاع دهد.