مدیر فرهنگی و دانشجویی

تاریخ : 1 خرداد 1399, 15:59 نویسنده : admin بازدیدها : 51 نظرات : 0 موضوع : منو
آقای هادی ترابی   واحد 6   داخلی  113


هادی ترابی
کارشناس هنرهای تجسمی و هنرهای زیبا
کارشناس ارشد برنامه ریزی در امور فرهنگی
سوابق فعالیت در سما:
مربی راهنما و پرورشی و مسئول کتابخانه در مدارس سما تهران ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵
کارشناس مسئول فرهنگی و فوق برنامه مدارس سما در حوزه ستاد ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ 
کارشناس روابط عمومی و نشریه حوزه ستاد سازمان سما ۱۳۸۸ تا 1392
کارشناس مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات حوزه ستاد سازمان سما ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
کارشناس فرهنگی آموزشکده سما شریعتی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
مدیر فرهنگی و دانشجوئی ۱۳۹۵ تاکنون


موارد تحت مدیریت:
۱. بررسی و صدور مجوز معافیت تحصیلی ویژه دانشجویان پسر مشمول
۲. تشکیل تیم های ورزشی و برگزاری مسابقات
۳. برگزاری مراسم ، مناسبت ها ، مسابقات و فعالیتهای فوق برنامه
۴. امور فارغ التحصیلان
۵. مشاوره 


دیگر فعالیت:
تصویرگر کتاب کودک و نوجوان
مربی گروه کر نوجوانان مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
عضو رسمی هنرمندان ایران
طراح جلد و پوستر برخی از نشریات داخلی