چارت دروس - کاردانی پیوسته - رشته معماری

چارت دروس - کاردانی پیوسته - رشته معماری

تاریخ : 01 خرداد 1399 نویسنده : admin موضوع : منو
جهت دریافت چارت دروس برروی رشته مورد نظر کلیک نمایید : رشته معماری: مشاهده چارت دروس ورودی دیپلم کارودانش مشاهده چارت دروس ورودی دیپلم نظری مشاهده چارت دروس ورودی فنی حرفه ای مشاهده چارت دروس ورودی غیرمرتبط
مدیر فرهنگی و دانشجویی

مدیر فرهنگی و دانشجویی

تاریخ : 01 خرداد 1399 نویسنده : admin موضوع : منو
آقای هادی ترابی واحد 6 داخلی 113 هادی ترابی کارشناس هنرهای تجسمی و هنرهای زیبا کارشناس ارشد برنامه ریزی در امور فرهنگی سوابق فعالیت در سما: مربی راهنما و پرورشی و مسئول کتابخانه در مدارس سما تهران ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ کارشناس مسئول فرهنگی و فوق برنامه مدارس سما در حوزه ستاد ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ کارشناس روابط عمومی و نشریه حوزه ستاد سازمان سما ۱۳۸۸ تا 1392 کارشناس مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات حوزه ستاد سازمان