• Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

مشمولین نظام وظیفه

 

جناب آقای هادی ترابی

                                  سمت :  کارشناس مشمولین

 

                                                                                            بسمه تعالی

1- به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی بهمن سال 1392و ما قبل آن که تاکنون جهت دریافت سنوات ارفاقی نظام وظیفه به دانشگاه مراجعه ننموده اند می رساند برای جلوگیری از اضافه خدمت و لغو مجوز ادامه تحصیل در اسرع وقت به واحد مشمولین آموزشکده ( آقای ترابی ) مراجعه نمایند

2- دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند لذا در صورت دارا بودن شرایط زیر به صورت مرحله ای می توانند از تر اول سنوات ارفاقی بهره مند شوند.کاردانی پیوسته 12 واحد به شرط اتمام واحدهای نظری . در صورت تحقق این شرط دانشگاه مجاز است مجددا با تکمیل فرم درخواست سنوات ارفاقی مشمول را جهت ترم دوم سنوات ارفاقی به پلیس +10 ارجاع دهد.

3- چنانچه دانشجو نتواند تا پایان یکسال سنوات ارفاقی فارغ التحصیل شود صرفا در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی مهلت معرفی با درخواست دانشگاه (برابر فرم شماره 2 ) و ثبت درخواست در دفتر پلیس +10 پس از احراز شرایط صدور مجوز ادامه تحصیل در مهلت معرفی بدون لحاظ غیبت فراهم خواهد شد. ضمنا از مجوز نیز از طریق پلس +10  به صورت هوشمند صادر می گردد.بدیهی است در صورت عدم معرفی مشمول در مهلت قانونی (یکساله ی معرفی ) وی وارد غیبت خواهد شد .

4- برابر ماده 13 آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی فارغ التحصیل شدن در مهلت یکساله معرفی مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر نخواهد بود . بنابراین چنانچه دانشجو در مهلت معرفی فارغ التحصیل شود به هیچ وجه حق ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را نداشته و تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی را نخواه داشت .

5- در صورتی که دانشجو در مهلت معرفی هم نتواند فارغ التحصیل شود وارد غیبت می گردد و به تناسب مدت تاخیر از 90 روز تا 180  روز اضافه خدمت در سوابق خدمتی وی به صورت سامانه ای و هوشمند درج خواهد شد. بدیهی است در این صورت مشمول تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دائم شرایط ادامه تحصیل  در دانشگاه را نداشته و صرفا بایستی با غیبت به خدمت اعزام گردد.

 

6- این ضوابط از مورخه 95/07/01  لازم الاجراست . 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مدیریت فرهنگی و دانشجویی امور دانشجویی مشمولین نظام وظیفه