تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان آذرشهر، نبش یکان شرقی، پلاک یک
تلفن: ۲۲۸۵۲۳۳۰ – ۲۲۸۵۵۷۷۹ – ۲۲۸۵۸۳۹۹ – ۲۲۸۵۳۱۲۵

داخلی ها

مسئول دفتر ریاست (۱۰۱)

کتابخانه (۱۰۸)

کارشناس حسابداری و مسئول آموزش (۱۰۹)

نگهبانی (۱۱۰)

پشتیبانی سایت (۱۱۱)

مدیران گروه (۱۱۲)

فارغ التحصیلان (۱۱۶)

امور اداری (۱۱۸)

کارشناس معماری (۱۱۴)

کارشناس کامپیوتر(۱۱۵)

امور کلاسها (۱۲۰)

کارشناس امتحانات (۱۲۱)

امور کلاس ها (۱۲۰)

کارشناسان مالی (۱۲۲و۱۲۴)

کد پستی

۱۵۴۳۶۷۵۱۱۳

ایمیل

info@samashariati.org

فکس

۰۲۱۲۲۸۵۲۶۶۸